WWS = Wrodzona Wada Serca

Na kolejnych podstronach tej zakładki postaramy się przybliżyć złożoność wrodzonych wad serca (WWS), u dzieci, którym będzie pomagało nasze Stowarzyszenie. Zamieszczamy publikację profesora Edwarda Malca, który od kilku lat zdobywa doświadczenie w leczeniu operacyjnym tej wady.

Chcemy jednak podkreślić, że opisane metody leczenia są praktykowane w nielicznych ośrodkach w Polsce, a profesor Malec pracuje w Niemczech.

Należy zwrócić uwagę na to, że najbezpieczniejszym i najbardziej słusznym ze względu na efekty, jest leczenie jednoetapowe, które przeprowadza jedynie profesor Hanley z kliniki w Stanford (USA) oraz ze sporym sukcesem – profesor Carotti (Włochy).

Wbrew temu, jakie słyszymy opinie od polskich kardiochirurgów, musimy głośno powiedzieć, że leczenie wieloetapowe niesie za sobą ogromne ryzyko powikłań, cierpienia, blizn, powstawania zrostów w obrębie mostka i klatki piersiowej, a przede wszystkim każdą operację rozpoczyna się znacznie trudniej. Córka jednej z naszych założycielek jest dowodem na to, że wadę tą z powodzeniem można skorygować w jednym etapie.

Proszę zauważyć, że w Polsce wykonuje się trzy lub cztery zabiegi chirurgiczne, tylko po to, aby przedłużyć pacjentowi życie. Nie prowadzą one jednak całkowitego zamknięcia wady. A często są przyczyną nadciśnienia płucnego, z którym może sobie poradzić jedynie profesor Hanley. W momencie, gdy korekta wady serca nastąpi zbyt późno, jedynym ratunkiem dla dziecka będzie wykonanie przeszczepu płuco-serca. W takiej sytuacji znalazło się dziecko drugiej założycielki naszego stowarzyszenia.

Dlatego też ogromnie nam zależy stworzeniu programu dydaktycznego, dla kilku polskich kardiochirurgów, którzy podejmą ogromny trud i nauczą się leczyć tą bardzo skomplikowaną wadę serca i płuc w jednym etapie. Dzięki temu nasi polscy, mali pacjenci nie będą musieli wyjeżdżać za granicę, po wcześniejszym uzbieraniu kilku milionów złotych.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Powiedz o nas swoim znajomym

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Nadzieja-Serc-251500835805161