Polityka prywatności / RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” Stowarzyszenie Nadzieja Serc informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Nadzieja Serc z siedzibą w Warszawie, wpisaną do ewidencji Stowarzyszeń pod numerem 527, które prowadzi Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m. st. Warszawa.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez e – mail: rodo@onet.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas zbierane oraz przetwarzane w celach:
a) realizacji celów Stowarzyszenia, zgodnych z Regulaminem niniejszego Stowarzyszenia Nadzieja Serc – za zgodą osoby, której dane dotyczą.
b) założenia i administrowania kontem Użytkownika / Podopiecznego / Darczyńcy, na naszej stronie www.nadziejaserc.pl.
c) marketingowych, tj.: do przesyłania na podany adres e- mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
d) zarządzania konferencją/seminarium/szkoleniem, w których bierze Pani/Pan udział, w tym zapewnienia usług pomocniczych z tym związanych. Przetwarzanie odbywa się w celu prawidłowego wykonania umowy dotyczącej udziału w wyżej wskazanym wydarzeniu (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, aby prawidłowo wykonywać usługi. Dane będą przekazywane wyłącznie: osobom upoważnionym oraz pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym będzie zlecone to zadanie między innymi dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi personalizacji, usługi pomocnicze w związku z organizowanymi wydarzeniami, innym odbiorcom danych np. kurierom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub Partnerom (podmiotom trzecim działającym za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych) przy czym udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym podmiotom świadczenie ich usług.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Gdyby natomiast taki transfer Pani/Pana danych osobowych miał się odbyć – co może się zdarzyć między innymi w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Zostanie Pani/Pan poinformowana/y o takim transferze.
5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia działań charytatywnych realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, objętych udzieloną zgodą – bez ich podania nie jest możliwe realizowanie naszych celów. Podanie danych osobowych w celach marketingowych oraz niezbędnych do realizacji celów Stowarzyszenia jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność świadczenia usług przeznaczonych dla osób chcących uzyskać pomoc od Stowarzyszenia lub przyjęcia darów od potencjalnych Darczyńców. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne do świadczenia przez Administratora usług / wykonania umowy.
7. Pozyskane dane będą przechowywane przez okre czasu, wynikający z umów o realizację zadań publicznych oraz projektów, a w przypadku Członków stowarzyszenia – przez okres bycia członkiem tej organizacji. W przypadku Darczyńców, dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym została przekazana darowizna. Dane osobowe osób, które kierują korespondencję do Stowarzyszenia przechowywane będą przez okres pięciu lat, po czym będą kasowane.
8. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych
c) usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
d) ograniczenia prawa przetwarzania danych
e) żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma Pani/Pan swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
f) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na e-mail rodo@onet.pl.
9. W przyszłości Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka), w tym również w formie profilowania. Konsekwencją tego przetwarzania będzie prezentowanie Pani/Panu reklam internetowych, które są dla Pani/Pana najbardziej odpowiednie biorąc pod uwagę zebrane dane ( np. adres IP, strona internetowa z której nastąpiło połączenie). Reklamy będą prezentowane na przeglądanych przez Panią/Pana stronach internetowych Administratora oraz na stronach internetowych Partnerów i innych organizacji oraz przesyłaniu Pani/Panu ofert. Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania.

Cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
* dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
* przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
* możliwości logowania do serwisu;
* utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Powiedz o nas swoim znajomym

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Nadzieja-Serc-251500835805161